Program regat

Rejestracja
20 sierpnia 2020 od godz. 1000 do g. 2000 w biurze regat

Inspekcja pomiarowa i techniczna 
20 sierpnia 2020 od godz. 1000 do g. 2000 w porcie regat
Uczestnicy regat zostaną poinformowani do dnia 14.08.2020 o indywidualnie wyznaczonym terminie inspekcji.

Daty wyścigów
Wyścigi zostaną przeprowadzone w dniach:
21.08.2020 – piątek (jeden wyścig up&down i jeden długi wyścig na trasie otwartej)
22.08.2020 – sobota (trzy wyścigi up&down)
23.08.2020 – niedziela (dwa wyścigi up&down)

Planowane jest przeprowadzenie 7 wyścigów.

W przypadku, gdy dokonany zostanie podział na grupy wg współczynnika CDL, jachty poszczególnych grup startować będą odrębnie.

Sygnał ostrzeżenia dla pierwszego wyścigu w dniach 21.08.2020 i 22.08.2020 planowany jest o godz. 1055.

W niedzielę 23.08.2020 sygnał ostrzeżenia dla pierwszego wyścigu planowany jest o godz. 0955. Tego dnia żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany po godz. 1255.